מסמכים להורדה

בחלק זה, תוכל להוריד את המסמך הדרוש ​לבקשתך

רשימת המפעלים המאושרים
 "תווית כשר-מרוקו"

רשימה מעודכנת של מוסדות קייטרינג כשר במרוקו.

רשימת אירועים ושהייה כשרים מאושרים

רשימת שהות מאושרת במרוקו.

רשימת קצבים, מאפיות, מאפים וחנויות.

רשימת קצבים, מאפיות וקייטרינג כשרים במרוקו.

  הקישורים שלנו:

ALLO J : 
Le site d'annonce des vacances Cacher & Restaurants Cacher.